Ateist ve Anti-Teist arasındaki fark?

Ateist ve Anti-Teist arasındaki fark?

Din ve ona yakın olan konular her zaman fazlasıyla tartışılmıştır. Ateizm, agnostisizm, teizm, deizm ve saire gibi konular çok kafa karıştırıcı olabiliyor. Ateist ve Anti-teist arasındaki fark adlı yazımız ile bu kategoride bir başlangıç yapıyoruz.

Yazımıza şöyle bir ortak noktayla başlayabiliriz. Hem ateist, hem de anti-teistler Tanrıya inanmayan insanlardır. Dolayısıyla aslında iki terim bir-biriyle yakından ilişkili olsa bile aralarında belirgin bir fark vardır. Öncelikle şuna dikkat etmek gerekir ki, tüm anti-teistler ateist sayılabilir, fakat tüm ateistler anti-teist değildir.

Ateist ve anti-teistler arasındaki temel fark ateistin Tanrının varlığına inanmayan biri olması, diğer tarafta anti-teistin ise teizme karşı çıkan biri olmasıdır.

Ateist kimdir? Kime denir?

Ateistler, Tanrı (lar) ın varlığına inanmayan insanlardır. Benzer olarak ateizm de Tanrıların varlığına olan inançsızlıktır. İslam, Hristiyanlık gibi dünyadakı en yaygın dinler Tanrıların varlığına dayanmaktadır. Doğal olarak bu dinlerin takipçileri de Tanrı (lar) ın varlığına inanırlar. Ateistler ise dinlerin takipçisi olmazlar hatta onların faydalı olmadığını da düşünebilirler. Onlar için bu inançsızlık kişiseldir. Görüşlerini başkalarına ifade etme, inananları ve ya dinleri eleştirmeye ihtiyaç duymazlar.

Peki Anti-Teist kimdir? Kimlere Anti-teist denir?

Anti-teistin kim olduğuna geçmeden önce teist ve ya teizmin ne olduğuna bakmak gerek. Teizm Yüce varlığın ve ya Tanrıların varlığına olan inançtır. Bir teist, Tanrı ve ya Tanrıların, özellikle insan ilişkilerine müdahele eden bir Tanrının varlığına inanır ve aslında bu da deistle onu ayrıştıran özelliklerden birisidir. Gelecek yazılarda bunu da detaylı paylaşacağız. Anti-teist ise teizme karşı çıkar. Bu Tanrıya inanmamaktan daha fazlasıdır. Anti-teistler Tanrıya inancın zararlı olduğuna, bireyleri ve toplumu olumsuz etkileyebileceğine inanırlar. Bu yüzden de aktif olarak buna karşı çıkmaya çalışırlar.

Ateist ve Anti-Teist arasındaki farklar nelerdir?

Kısaca söylemek gerekirse, ateist Tanrıya inanmayan kişidir, diğer yanda anti-teist ise teizme, teistlere karşı çıkan kişidir. Her iki tanım kulağa aynı gelebilir, fakat belirgin bir fark vardır aslında. Yani ateistler Tanrıya inanmazlar ama Tanrıya inananlara karşı çıkma ihtiyacı hissetmezler. Dine kayıtsız kalabilir ve hatta dinlerin topluma faydalı olduğunu düşünebilirler, hissedebilirler. Aksine anti-teizm ise inanmamaktan daha fazlasıdır. Anti-teistler dinin insanları, toplumu kötü etkilediğini düşünür. Aradaki genel fark budur.

Düşünce suç olmaz, ya olursa eğer, en büyük düşünce suçu, düşüncenin suç olabileceğini düşünmektir.

Sabahattin Eyüboğlu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir