Feminizm ve Cinsiyet Eşitliği arasındaki fark?

Feminizm ve Cinsiyet Eşitliği arasındaki fark?

Bu terimlerin her ikisi cinsiyetler için eşit haklar ifade ettiğinden arada fark yokmuş gibi görünüyor olabilir. Ancak tabi ki de böyle değildir. Hem cinsiyet eşitliği, hem de feminizm günümüzde çok kritik konulardandır ve sıkça tartışmalara sebep olabilir. Cinsiyet eşitliğinde insanlar her iki cins için de eşit hakları savunmaktadırlar, cinsiyet farklılıkları ne olursa olsun, hem erkeklere, hem kadınlara eşit davranılması gerektiğini söylüyorlar. Feminizm ise kadınlar için eşit hak ve özgürlüğü savunur. Feministler kadınlara başkaları tarafından kötü ve ya haksız davranıldığını ve bunun durdurulması gerektiğine inanıyorlar. İnce çizgi aslında buradadır, fakat her iki terim sonuçta cinsiyetlerarası eşitliği ve özgürlüğü hedeflediği için karıştırılabiliyor. Bu yazımızda her iki terimi detaylı inceleyeceğiz ve farklılıklar da ortaya çıkmış olacak.

Cinsiyet eşitliği nedir?

Cinsiyet eşitliği her iki cinse her zaman eşit muamele edilmesi gerektiği görüşüdür ve hem kadın, hem erkek için farklı sosyal durumlarda eşit hukuk haklarına, eşit muameleye sahip olmanın önemini ve gerekliliğini vurgulamaktadır. Mesela, hem erkeklerin, hem de kadınların aynı işde çalıştığını ve erkeklere kadınlardan daha çok maaş verildiğini ve ya tersi bir durumu düşünelim. Bu tarz durumlar cinsiyet eşitliği açısından eleştirilir. Toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışan kuruluşlar kadına yönelik şiddeti, siyasette ve kamusal karar senaryolarında hem erkeklere hem de kadınlara eşit fırsatlar sunmayı hedeflemektedir.

Daha önce, belirli işlerin ve ya görevlerin sadece erkekler tarafından yapılabileceğine dair bazı düşünceler vardı. Mesela, itfaiyecilik, silahlı kuvvetler ve saire. Bu ekiplerde kadınlar olmazdı. Ama şimdi bu kavramlar değişti ve böyle işlerde uğraşan, çalışan kadınlar vardır. Aynı şekilde sadece kadınların işi olarak kabul edilen işler de vardı. Örneğin çocuk bakma (yetiştirme), temizlik gibi. Şu anda bu işler erkekler tarafından da yapılmaktadır. Ama tabi ki cinsiyet eşitliği hem erkek, hem kadınlara kendi kararlarını verme, istedikleri gibi, özgürce davranma şansı veriyor.

Feminizm nedir?

Feminizm sosyal, eğitimsel, kültürel, politik ve ekonomik durumlarda kadınlar için eşit statüyü hedeflemektedir. Feministler kadınların toplumdakı durumuna bakarak cinsiyet eşitliğini anlamaya çalışır. Feminizm kadının statüsünü ve sosyal yaşamını inceler ve sonrasında bunu erkeklerin durumuyla karşılaştırırlar. Bazı toplumlarda kadınlara, erkek aile üyeleri tarafından hukuk hakları, eğitim hakları ve ekonomik haklar açısından o kadar da iyi muamele edilmemektedir. Bazı kadınların eğitim almalarına izin verilmiyor, sadece görevleri olarak “kabul edilen” evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya zorlanıyorlar. Hatta miras konusunda bile çoğu toplum erkek üyelerin arsa ve ev gibi taşınmaz mülkleri alması gerektiğini, kadınlara ise mücevher ve diğer bazı eşyaların verilmesinin uygun olduğunu düşünür. Bu tarz durumlar feministler tarafından eleştirilmektedir ve bu yüzden toplumda kadınların eşit hakları için mücadele ediyorlar.

Özet – Feminizm ve Cinsiyet Eşitliği arasındakı fark nedir?

Her iki terime baktığımızda da benzerlikler kadar farklılıklar görüyoruz. Hem cinsiyet eşitliği, hem de feminizm, cinsiyet açısından toplumdaki eşitlikçiliği hedefler, bunun için çalışır. Her ikisi de modern dünyadaki kritik ve çok aktif hareketlerdir.

Farklılıkları düşündüğümüzde şunu görüyoruz ki, cinsiyet eşitliği hem erkek, hem kadın için eşit duruma odaklanmaktadır. Bunun aksine feminizmin ise kadınlar için eşitliği aradığını görüyoruz.

Feminizm sosyal durumları ve kadınlara nasıl davranıldığını erkeklerle karşılaştırarak incelemektedir. Ancak cinsiyet eşitliği her iki cinsiyete dayalıdır. Hem erkeklere, hem de kadınlara benzer bir perspektif ile bakarlar.

Hem feminizm, hem de cinsiyet eşitliği şu anki dünyamızda önemli, kritik konular olarak kalmaktadır.

İyi olmak kolaydır, zor olan eşit olmaktır.

Victor Hugo

1 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir