Yaşam kalitesi ve Yaşam standardı arasındaki fark?

Yaşam kalitesi ve Yaşam standardı arasındaki fark?

Yaşam kalitesi ve yaşam standardı çok karıştırılan ve genellikle yanlış anlaşılan kavramlardır. Yaşamdaki maddi başarı çoğu zaman yüksek bir yaşam kalitesi ile eşleştirildiği için bu kavramlar birçok kişi tarafından eşanlamlı olarak kabuledilebiliyor. Fakat zengin olmak ve değerli varlıklara sahip olmak yaşam kalitesi kavramına çok yakın olan mutlu ve huzurlu bir yaşamın garantisi değildir. Bu yazımızda Yaşam standardı ve Yaşam kalitesi arasındaki farkları inceleyeceğiz.

Yaşam standardı nedir? (Standard of living)

Paranın bizim ve ailelerimiz için satın alabileceği tüm rahatlığı ve mutluluğu elde etmek için kariyerimizin zirvesine çıkmak yolunda hepimizin çılgın bir yarışa dahil olduğunu söyleyebiliriz. Yaşam standardını, yaşamın tüm gereklilikleriyle birlikte zenginlik ve maddiyatla eşit tutuyoruz. Genel olarak kabul edilen yaşam standardı ölçüsü kişi başına GSYİH (Gayri safi yurt içi hasıla)’dir. Bu, bir ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının nüfusa bölünmesidir. GSYİH, ülke sınırları içindeki herkes tarafından bir yılda üretilen mal ve hizmetlerin toplam çıktısıdır. Yaşam standardı, paranın satınalabileceği maddi ve somut nesnelere dayanmaktadır. Şunu da söylemek gerek ki, evrensel olarak kabul edilen bir yaşam standardı yoktur, çünkü bir ülkedeki yaşam standardı başka bir ülkedeki testi geçemez.

Bununla birlikte, bir ülke, şehir ve ya bölgedeki yaşam standardları ölçülürken genel olarak kabul edilen bazı temel ihtiyaçlar vardır. Örneğin, iyi barınma, iyi istihdam, içme suyu, elektrik ve saire. Gelişmiş ülkelerde yüksek yaşam standardı, birkaç kredi kartının, pahalı arabanın, büyük bir evin, en yeni kiyafetlerin, en yeni elektronik aletlerin olmasıyla belirtilebilir. Tabi ki bu yaşam standardına bakmanın çok öznel bir yoludur, ancak aslında kavramın ruhunu ve özünü yansıtır.

Yaşam kalitesi nedir? (Quality of life)

İyi hissetme ve mutluluk duyguları yaşam kalitesinin temelini oluşturmaktadır. Bu, yaşam kalitesine bakıldığında sadece zenginlik ve maddi ürünlerin değil, aynı zamanda bir ülkenin insanlarının sağlık ve ruh sağlığı olduğu anlamına gelir. Eğitim düzeyi, rekreasyon araçları ve insanların boş zamanlarını nasıl geçirdikleri, bir ülkenin vatandaşlarının yaşam kalitesine karar verirken dikkate alınan faktörlerdendir. Özgürlük, mutluluk ve insan hakları gibi yaşam kalitesini yansıtan pek çok gösterge vardır.

Şunu görebiliriz ki, yaşam kalitesini ölçen göstergelerin birçoğu niceliksel olarak ölçülemez ve dolayısıyla karşılaştırma o kadar da kolay değildir. Mesela, bir bölgedeki insanların yüksek yaşam standardları vardır, ancak mutlu olmadıkları, hayatlarından memnun olmadıkları için düşük bir yaşam kalitesine sahiptirler.

Yaşam kalitesi ve Yaşam standardı arasındaki farklar nelerdir?

Gelirdeki artış tabi ki de rahatlık getirebilir, ama bu kesinlikle insanı hayatta mutlu etmek için yeterli değildir. Yani bu, yüksek bir yaşam standardını garantilese de, yüksek yaşam kalitesini garanti etmez.

Somut ve ölçülebilir göstergelerden oluştuğu için yaşam standardı kolay ölçülebilir. Diğer yandan, mutluluk, özgürlük gibi öznel faktörlerden oluşan yaşam kalitesini ölçmek çok zor olabilir. Mesela mutluluk yaşam kalitesi ölçümünde herkesin ilk aklına gelen şeydir fakat insanların mutluluk derecesini belirlemek çok zordur, çünkü mutluluk öznel birşeydir. Bir gülümseme bile kültürlere göre farklılık gösterir ve bu mutluluk ölçümünde kolaylığa sebep olmaz. Herhangi bir kültürde ciddi bir yüzle yapılan şaka çok sevilmesine rağmen, diğer bir kültürde ciddi bir yüz şakayı öldürür.

“Gülümse ve dünya seninle birlikte gülümsesin”

Yaşam standardı kavramındaki bariz eksiklikler nedeniyle, insanların veya bir ülkenin gelişimin gerçek göstergesi İnsani Gelişme Endeksi (İGE) sayılır.

2019 senesi ülkelere göre yaşam kalitesi sıralamasında ilk 3 ülke Danimarka, İsviçre ve Finlandiya‘ydı. Türkiye aynı sıralamada 44. olarak yer almaktadır.

Aşağıdakı linkten 2019 senesi ülkelere göre yaşam kalitesi sıralamasını görebilirsiniz.

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Clkelere_g%C3%B6re_ya%C5%9Fam_kalitesi_s%C4%B1ralamas%C4%B1#2019_s%C4%B1ralamas%C4%B1

Mutluluk sadece paylaşıldığında gerçektir

Cristopher McCandless (İnto the wild)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir